สิงโต ตัวไหน คือจ่าฝูง ทำน ายได้ว่า คุณจะร่ำร วยด้วยอะไร

ลองดูที่รูปแล้วหลับตานึกคิด ถึงสิงโต 6 ตัวนี้ ใช้เวลา 10 วินาทีเท่านั้นในการเลือก

หลับตาทำสมาธิในการเลือกแล้วจะได้สิงโตในแบบฉบับของคุณเอง

1. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 1

คุณเองนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและความเชื่ อมั่นในแบบฉบับของตัวเอง

ไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคปั ญหาอะไรมากมายก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณนั้นก้ าวข้ามผ่านและเอาชนะอุปสรรคนั้นไปได้นั่นก็คือ ความยึดมั่นในความคิด

ความเ ชื่อมั่นในตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได้

สามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าได้นั่นเอง

อ่านของตัวเองจบแล้ว แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

2. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 2

คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความพ ย า ย า ม การงานต่าง ๆ

ที่คุณทำคุณจะเป็นคนที่พ ย า ย า มทำงานนั้นให้ดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นก่อนทำงานก็จะหาข้อมูลเตรียมพร้อมในสิ่งต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อทำงานแล้วเจอปั ญหาคุณก็จะ

พ ย า ย า มหาทางแก้ปั ญหาจนสำเร็จ เมื่อเสร็จงานคุณก็จะเป็นคนที่

พ ย า ย า มรวบรวมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานที่ผ่านมา

เพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานชิ้นต่อ ๆไป

อ่านของตัวเองจบแล้ว แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

3. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 3

คุณจะประสบความสำเร็จด้วยความบ้ าค ลั่ง การคิดต่าง

การไม่ยึดติดแนวทางเดิม ๆซึ่งแน่นอนว่าการงานทุกอย่ างย่อม

มีหลากหลายทางที่จะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งคุณจะเป็นคนที่

ประสบความสำเร็จแบบที่คนอื่น ๆนึกไม่ถึงว่าคุณจะทำได้ด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร

อ่านของตัวเองจบแล้ว แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

4. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 4

คุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยมันสมอง ความคิด และเล่ห์เห ลี่ยม

ซึ่งคุณจะถนัดเรื่องการใช้สมองเป็นอย่ างมาก

คุณจะเป็นคนจำพวกใช้หัวมากกว่าใช้แรงงานที่เหมาะกับคุณก็จะเป็น

คนจำพวกวางแผนงานและวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะคุณเป็น

คนที่ไม่เคยหยุดคิดหยุดทำนั้นเอง อ่านของตัวเองจบแล้ว

แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

5. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 5

คุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่น

ซึ่งคุณสมบัตินี้จะเป็นคุณสมบัติของผู้นำ การเดินแต่ละก้าวของคุณจะคำนึง

ถึงคนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันอยู่เสมอ คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมาก

ที่สุดเมื่อเจอปั ญหาและเป็นคนที่ตั ดสินใจแล้ว ย า กที่จะเปลี่ยนใจ ย า ก

ซึ่งการตั ดสินใจแต่ละครั้งก็ผ่านการคิดอย่ างไตร่ตรองไว้แล้วด้วยนั้นเอง

อ่านของตัวเองจบแล้ว แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

6. ถ้าคุณเลือกสิงโตตัวที่ 6

คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยสติ สติเป็นส่วนสำคัญมากในการคิดวิเค ราะห์

และ ตั ดสินใจอย่ างมาก สติจึงเป็นส่วนสำคัญมากคุณจะเป็นคนที่ใช้สติก่อนใช้อารมณ์ความรู้สึก

ทำให้คุณกลายเป็นคนที่เดาใจ ย า กมาก แต่คนอย่ างคุณเป็นคนที่เห็น

ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆและรอบตัวคุณรู้สึก

ปลอดภั ยและไว้ใจคุณเสมอ อ่านของตัวเองจบแล้ว แ ช ร์ ไปเล่นกับเพื่อนๆดู แล้วมาดูว่าใครเลือกแบบไหน

ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกสิงโตตัวไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญ

ที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จก็ คือ พวกพ้อง

หรือจะให้อธิบ ายอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องมีความมั่นใจ

ความพ ย า ย า ม ความบ้ าคลั่งและมุ่งมั่น พร้อมกันนั้นต้องใช้สมองคิดวิเคร าะห์

ในการ ตั ดสินใจและเมื่อตั ดสินใจแล้วก็จงเด็ดเดี่ยวในทางที่เรา

เลือกอย่ างมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงใช้สติมากกว่าอารมณ์เสมอ

ข้อมูลverrysmilejung

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *